Innowacja pedagogiczna

Pierwszy etap realizacji innowacji pedagogicznej „Nauka języków obcych przy zastosowaniu TIK jako narzędzi wspomagających tradycyjny proces nauczania i uczenia się „ już za nami. Głównym celem innowacji jest popularyzacja nauki języków obcych wśród uczniów, nabycie umiejętności korzystania z programów i narzędzi, służących do tworzenia pomocy dydaktycznych. W ramach zajęć dodatkowych chętni uczniowie klas pierwszych, pod okiem opiekunów p. A. Hałasy, p. B. Gardzioła- Sobczuk oraz p. P. Grzesik zostali zapoznani z założeniami i zasadami innowacji, poznali zasady bezpiecznego korzystania z zasobów INT, zasady działania i wykorzystania tablicy interaktywnej oraz tabletów. Efektem dwumiesięcznej pracy uczniów jest baza ćwiczeń interaktywnych obejmujących zagadnienia z j. polskiego, j.angielskiego oraz j. niemieckiego, dostępna pod adresem:

https://padlet.com/xhaidi/245h3csyt58a.

Zachęcamy do klikania i wspólnej nauki poprzez zabawę.