Opłatek Rodziny Szkół JP II

11 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wzięli w nim udział delegaci z naszego Gimnazjum, którzy uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego. W dalszej części spotkania obejrzeli program słowno – muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II  oraz jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Centralnym punktem spotkania było wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i kolędowanie.      (MP)